Junidagen 2022

 JUNIDAGEN den 8 juni år 2022 Samverkansparterna inbjuder samtliga universitet/högskolor med sjuksköterskeutbildning till informationsmöte om Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Varmt välkomna till en dag med fokus på Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Denna gång hoppas vi och planera vi för att kunna ses på plats i Stockholm.  Junidagen ger lärosätena en möjlighet till gruppdiskussioner och …

Junidagen 2022 Läs mer »