Partnerlärosäten / försöksverksamhet

Samverkan partnerlärosäten/försöksverksamhet innebär ett samverkansavtal mellan ett redan anslutet lärosäte och ett lärosäte som arbetar för att införa Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen som obligatorium i sjuksköterskeprogrammets avslutande termin. Under en avtalad tid ges stöd till det intresserade lärosätet för att successivt kunna införa modellen. Denna planerings- och förankringsprocess beräknas pågå i cirka två terminer.