Välkommen till Nationell klinisk slutexamination

Syftet med Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen är att pröva om studenter under termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska.

Sammanfattning av NKSE

  • Bedömer klinisk kompetens i ett yrkesmässigt sammanhang Läs mer
  • Är ett verktyg för kvalitetssäkring av utbildningen Läs mer
  • Är ett verktyg för en likvärdig bedömning på nationell nivå Läs mer
  • Främjar samverkan och diskussion mellan lärosäten och vårdverksamheter Läs mer      
Scroll to Top