Välkommen till Nationell klinisk slutexamination

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE) ett verktyg för kvalitetssäkring av sjuksköterskeutbildningen!

Syftet med NKSE är att pröva om studenter under termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. I Omvårdnadsmagasinet nr 4-5 2022 finns en intressant artikel att läsa som handlar om ett betänkande kring att sjuksköterskeutbildningen alltid ska avslutas med ett kliniskt prov. I artikeln lyfts det även fram att samtliga lärosäten bör ha ett kliniskt slutprov för att på så sätt säkerställa att en likvärdig kompetens uppnås hos nyexaminerade sjuksköterskor. 

Sammanfattning av NKSE

  • Bedömer klinisk kompetens i ett yrkesmässigt sammanhang Läs mer
  • Är ett verktyg för kvalitetssäkring av utbildningen Läs mer
  • Är ett verktyg för en likvärdig bedömning på nationell nivå Läs mer
  • Främjar samverkan och diskussion mellan lärosäten och vårdverksamheter Läs mer