Styrelsen för Nationell klinisk slutexamination


Styrelsens uppdrag är att fortsätta utveckla innehållet i examinationen, ansvara för kvalitetssäkring av modellen och att samordna alla lärosäten som infört examinationen. Samarbetet mellan de ingående lärosätena regleras genom avtal som också reglerar de gemensamma kostnaderna för styrelsens arbete. Svensk sjuksköterskeförening ingår med en adjungerad ledamot i styrelsen.

Ordförande:
Maria Svedbo Engström, Högskolan Dalarna e-post

Vice ordförande och ordinarie ledamot:
Helena Larsson, Högskolan Kristianstad e-post

Ordinarie ledamöter:
Annika Hellström, Mittuniversitetet e-post
Catharina Ahlin, Sophiahemmet Högskola e-post
Lisa Hultin, Uppsala Universitet e-post
Rune Svanström, Högskolan i Skövde e-post
Susann Arvidsson, Högskolan i Halmstad e-post

Adjungerad från Svensk sjuksköterskeförening:
Ing-Marie Moegelin,  e-post

Suppleanter:
Carina Vikström, Luleå tekniska universitet e-post
Maria Rönnerhag, Högskolan Väst e-post
Stina de Frumerie, Göteborgs universitet e-post
Ulrika Fallbjörk, Umeå universitet e-post
Ulrika Norling, Högskolan Dalarna e-post
Yvonne Utegård, Linnéuniversitetet e-post


NKSE styrelse