Ordförande har ordet: Högskolan Dalarna har tagit över stafettpinnen

Hej!

Jag heter Maria Svedbo Engström och har sedan januari 2024 fått förtroendet att ta över stafettpinnen som ordförande för styrelsen för NKSE för en mandatperiod på två år. Till vardags arbetar jag som universitetslektor vid Högskolan Dalarna där jag bland annat är programansvarig för sjuksköterskeprogrammet.

Den stora vinsten med NKSE är samarbete. Samarbete mellan våra 15 medlemslärosäten och med Svensk sjuksköterskeförening. Och inte minst samarbete med vården för det praktiska provet. NKSE är också ett sätt att utvärdera våra utbildningar genom att studenternas resultat kan hjälpa oss att få syn på delar som vi kan utveckla.

Jag ser fram emot att leda styrelsens arbete med att i nära samverkan kvalitetssäkra och vidareutveckla examinationen. Ordförandeskapet innebär också att Högskolan Dalarna har övertagit stafettpinnen från Umeå universitet att bära det administrativa ansvaret för NKSE. Det är ett ansvarsfullt och hedrande uppdrag som vi vill förvalta efter bästa förmåga.

Bästa hälsningar

Maria Svedbo Engström

Ordförande styrelsen för NKSE
Universitetslektor, Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna

msd@du.se