Ordförande har ordet

Hej!

Jag heter Ulrika Fallbjörk, är lektor vid Umeå universitet och är sedan årsskiftet 2020 ordförande för NKSE styrelse. Det är Umeå universitet som under min mandatperiod har det administrativa ansvaret för NKSE.

Nationell klinisk slutexamination tillhör en av de mest utvecklade och systematiskt prövade examinationer som sjuksköterskestudenter i termin 6 genomgår. Syftet är att pröva om studentens kliniska kompetens når den nivå som förväntas av en nyutexaminerad sjuksköterska på grundnivå, enligt Högskoleförordningens examensordning.

NKSE som varumärke har nu funnits i mer än 10 år och är numera välkänt och som många känner till.
Idag är 14 lärosäten anslutna och ytterligare ett är inne i försöksverksamhet. Mycket vatten har runnit under broarna under årens gång och det pågår en ständig utveckling av examinationens genomförande med syfte att kvalitetssäkra examinationen. Arbetet med att utveckla den skriftliga- och praktiska examinationen har skett bland annat via vetenskapligt artikelarbete där lärare, bedömningsansvariga sjuksköterskor och studenter bidragit med att granska, fylla i enkäter, delta i intervjuer. Just nu pågår analys av en studie initierad av NKSE styrelse. Det känns fantastiskt roligt och stimulerande att få vara med och driva arbetet med utvecklingen av NKSE vidare.  Styrelsen har som fortsatt mål att vi tillsammans via samverkansgrupper, i möten mellan de olika verksamheterna och lärosäten hjälps åt att upprätthålla och säkra kvaliteten på examinationen.

Navigera gärna runt NKSE:s hemsida. Här hittar mer information om NKSE och du kan enkelt ta del av publikationerna. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor gällande examinationen.

Till de lärosäten som har funderingar kring att starta upp NKSE och önskar mer information om examinationen, är ni varmt välkomna att höra av er. Vi kommer gärna till er och berättar mer om examinationen om ni så önskar samt hjälper till vid uppstart.

Varje år under juni månad anordnar vi i styrelsen en konferensdag ”Junidagen”. Det är en dag där lärare och bedömande sjuksköterskor från de olika lärosätena får möjlighet att inspireras, nätverka och byta erfarenheter gällande slutexaminationen. Passa på att delta vid den dagen!

Hälsningar

Ulrika Fallbjörk

Ordförande, Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, NKSE

Scroll to Top