Aktuellt

Aktuellt från styrelsen hösten 2022

Hej!

Med utgångspunkt i era värdefulla synpunkter från Junidagen den 8/6 2022 har gruppen för NKSE praktiskt prov påbörjat revidering av bedömningsunderlaget och lärarhandledningen. Vi inväntar utfallet av betänkandet Tryggare i vårdyrket (SOU 2022:35) och UKÄ:s tematiska utvärdering innan färdigställande av bedömningsunderlaget och lärarhandledningen.

Ett manuskript som handlar om lärares erfarenheter av beslutsprocessen som ligger till grund för bedömning av NKSE praktiskt prov. Manuskriptet bygger på resultat av enkätsvar från examinerande lärare.

NKSE i media: Ulrika Fallbjörk intervjuas av vardfokus.se

Vad händer framöver?

Inbjudan
Gruppen för praktiskt prov bjuder in till en digital workshop för bedömningssansvariga sjuksköterskor och lärare som examinerar NKSE praktiskt prov.
Vi möts för erfarenhetsutbyte och frågor kring NKSE praktiskt prov. Ta gärna med frågor och situationer som vi kan diskutera tillsammans.
Datum: 2023.01.31
Tid:
Bedömningsansvariga sjuksköterskor kl. 13.30-14.30
Länk: https://du-se.zoom.us/j/61417573385

Examinerande lärare kl. 15.00-16.00
Länk: https://du-se.zoom.us/j/67275347833

Planering inför junidagen 2023 pågår och intentionen är att träffas på plats i Stockholm den 8/6.

NKSE-styrelsen kommer att finnas representerad vid VFU-konferensen i november 2023.

Hoppas att vi ses då.

Hälsningar,

Ulrika Fallbjörk ordförande och styrelsen för NKSE

Scroll to Top