Junidagen 2022

 JUNIDAGEN den 8 juni år 2022

Samverkansparterna inbjuder samtliga universitet/högskolor med sjuksköterskeutbildning till informationsmöte om Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen.

Varmt välkomna till en dag med fokus på Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Denna gång hoppas vi och planera vi för att kunna ses på plats i Stockholm.  Junidagen ger lärosätena en möjlighet till gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte gällande slutexaminationen. Varje lärosäte kan anmäla max nio deltagare. Bjud gärna med två rättande lärare, två bedömningsansvariga sjuksköterskor, två kliniska lärare, en programansvarig eller motsvarande, en till två samordnare/koordinatorer för Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen.

Vi ser framemot att mötas och att få utbyta erfarenheter samt skapa kreativa diskussioner.

Mer information och anmälan till junidagen kommer under våren 2022.

Välkomna!

Ulrika Fallbjörk
Ordförande

Scroll to Top