Junidagen 2023

 JUNIDAGEN den 8 juni år 2023

Samverkansparterna inbjuder samtliga universitet/högskolor med sjuksköterskeutbildning till informationsmöte om Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen.

Varmt välkomna till en dag med fokus på Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Junidagen ger lärosätena en möjlighet till gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte gällande slutexaminationen. Varje lärosäte kan anmäla max nio deltagare. Bjud gärna med två rättande lärare, två bedömningsansvariga sjuksköterskor, två kliniska lärare, en programansvarig eller motsvarande, en till två samordnare/koordinatorer för Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen.

Vi ser framemot att mötas och att få utbyta erfarenheter samt skapa kreativa diskussioner.

Program för dagen

Junidagen inleds klockan 9.30 med förmiddagsfika och inregistrering.

Kl. 10.00-10.05 Deltagarna hälsas välkomna

Kl. 10.05-10.30 Information ifrån Svensk sjuksköterskeförening, Inger Torpenberg berättar om Den etiska koden. Ing-Marie Moegelin, sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor

Kl. 10.30-10.45 NKSE skriftligt prov, under utveckling till digital tentamen

Kl. 10.45-11.15 Praktiskt prov i olika vårdformer (paneldiskussion) samt pågående revidering av bedömningsunderlag

Kl. 11.15- 11.30 Paus

Kl. 11.30 -12.30 Föreläsare, Charlotta George, Chief Nurse Officer CNO, Sakkunnig Patientsäkerhet

Kl. 12.30-13.15 Lunch

Kl. 13.15 -14.30 Workshop – i grupperna praktiskt och skriftligt prov.

Kl. 14.30-14.40 Paus

Kl. 14.40-15.30 Återkoppling ifrån workshopen

Kl. 15.30-16.00 Avslutning och eftermiddagskaffe.

Plats: Sophiahemmet högskola, Valhallavägen 91, Hus R, Stockholm, se karta

OBS! sista anmälningsdag är mån 8 maj 2023. Anmäl dig här

Hoppas att vi ses!

Ulrika Fallbjörk
Ordförande