Tentamensdatum

Datum skriftligt prov

VT 2022

Ordinarie tentamen: onsdag 13 april kl 08.00-12.00,  v 15
Nationell redovisning till studenterna: onsdag 4 maj, v 18
Omtentamen I: fredag 20 maj kl 08.00-12.00, v 20
Omtentamen II: fredag 26 augusti kl 08.00-12.00, v 34

HT 2022

Ordinarie tentamen: onsdag 9 november kl 08.00-12.00, v 45
Nationell redovisning till studenterna: fredag 25 november, v 47
Omtentamen I: fredag 9 december kl. 08.00-12.00, v 49
Omtentamen II: fredag 3 februari 2023, kl. 08.00-12.00, v 5

VT 2023

Ordinarie tentamen: onsdag 12 april kl 08.00-12.00, v 15
Nationell redovisning till studenterna: 28 april, v 17
Omtentamen I: fredag 12 maj kl 08.00-12.00, v 19
Omtentamen II: fredag 25 augusti kl 08.00-12.00, v 34

Scroll to Top