Om examinationen


Syftet med Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen är att pröva om studenter under termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Examinationen avser att möta de förväntade studieresultat som framgår av mål för sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen och mål för utbildning på grundnivå enligt högskolelagen. Nationell klinisk slutexamination omfattar två delar, delprov I och delprov II.

 Fotograf: Mats Björklund