Främjar samverkan och diskussion mellan lärosäten och vårdverksamheter

NKSE främjar olika former av samverkan och diskussion mellan lärosäten och vårdverksamheter. Det gäller bland annat omfattning och innehåll av olika ämneskunskaper i sjuksköterskeutbildningen och pedagogiska metoder i utbildningen

Träffpunkter skapas vid såväl styrelsemöten som vid ”Junidagen”, den årligt återkommande träffen för lärarrepresentanter från samtliga lärosäten samt bedömningsansvariga sjuksköterskor från olika verksamhetsområden som sker i Stockholm.

Mellan lärosäte och vårdverksamhet ökar också samverkan, särskilt vid planering och genomförande av praktiskt prov. Där samverkar lärare och bedömningsansvarig sjuksköterska för att pröva studentens kliniska kompetens vilket skapar diskussion och leder till samsyn om kriterier och krav vid bedömningen.

Fex A, Lindberg B & Tomaszewski C. (2015). Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Kap 7 I Kliniska examinationer Red: Almerud Österberg S, Elmqvist C. Lund: Studentlitteratur.

Bengtsson M, Dahlquist B, Carlson E. (2015).  Expectations of nursing students prior to a skills-based exam performed in clinical practice Journal of Nursing Education and Practice 2016, Vol. 6, No. 8 p. 22-29