Exempel på områden som kan täckas in i det skriftliga provet

Varje tentamen utgår ifrån patientfall med olika sjukdomar och sammanhang. Frågeställningar är som regel kopplade till patientfallet och det är av vikt att frågorna besvaras specifikt.

 • Vanliga akuta och långvariga sjukdomstillstånd inklusive patofysiologi
 • Pre- och postoperativ omvårdnad
 • Akut omhändertagande
 • Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede
 • Undersökningar och behandlingar, exempelvis förberedelser, genomförande och eftervård
 • Blodprover, kopplat till olika sjukdomstillstånd och kunna se samband
 • Omvårdnadsprocessen, vårdplanering
 • Omvårdnadsåtgärder, egenvårdsråd
 • Undervisning
 • SBAR
 • Samtal, kommunikation med patient/närstående
 • Farmakologi, FASS
 • Läkemedelsberäkning
 • Riskbedömningar, prevention
 • Medicinsktekniska/vårdtekniska moment såsom PVK, KAD, injektionsgivning mm
 • Delegering
 • Lagar och författningar
 • Kärnkompetenserna
 • Terminologi

‹‹ Tillbaka till Examinationens delar