Junidagen 2023

 JUNIDAGEN den 8 juni år 2023 Samverkansparterna inbjuder samtliga universitet/högskolor med sjuksköterskeutbildning till informationsmöte om Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Varmt välkomna till en dag med fokus på Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Junidagen ger lärosätena en möjlighet till gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte gällande slutexaminationen. Varje lärosäte kan anmäla max nio deltagare. Bjud gärna med två rättande …

Junidagen 2023 Läs mer »