Aktuellt

Aktuellt från styrelsen hösten 2023

Hej!

Avseende skriftligt prov arbetar vi för att kunna erbjuda en enhetlig version av digital tentamen som utarbetas av styrelsen. Flera lärosäten har redan digitaliserat NKSE och andra är på gång. Ett fortsatt kontinuerligt arbete pågår också för att kvalitetssäkra skriftligt prov genom ett genomtänkt förfaringssätt avseende konstruktion och granskning av varje prov.

Arbetsgruppen för NKSE praktiskt prov arbetar med revidering av bedömningsunderlaget och lärarhandledningen. Vid Junidagen 2023 visades pågående arbete och synpunkter inhämtades för det fortsatta arbetet. Nuvarande version gäller tills vidare. När revideringen är färdig kommer detta att meddelas i god tid.

NKSE i media: Ulrika Fallbjörk intervjuas av vardfokus.se

NKSE-styrelsen kommer att finnas representerad vid VFU-konferensen den 7-8 november 2023.

Vad händer framöver?

Informationsmöte för programansvariga

Styrelsen för NKSE välkomnar programansvariga vid lärosäten att delta i ett digitalt informationsmöte om NKSE. Representanter från styrelsen kommer initialt att ge en kort presentation och därefter finns det möjligheter att ställa frågor samt tid för diskussion. Om ni har några funderingar är ni välkomna att höra av er till Ulrika Fallbjörk, ulrika.fallbjork@umu.se

Datum: 2023.10.18
Tid: 14:00-15:00
Länk: https://umu.zoom.us/j/64552965397


Digitala workshops NKSE praktiskt prov                                                                                                                                                              

De digitala workshops som arrangerats för bedömningssansvariga sjuksköterskor och lärare som arbetar med NKSE praktiskt prov har varit uppskattade. Arbetsgruppen för praktiskt prov bjuder därför även i början av 2024 in till att mötas för erfarenhetsutbyte och frågor kring NKSE praktiskt prov. Ta gärna med frågor och situationer som vi kan diskutera tillsammans.

Datum: 2024.01.23
Tid: Bedömningsansvariga sjuksköterskor NKSE praktiskt prov kl. 13.00-14.00
Länk: https://gu-se.zoom.us/j/61600119832?pwd=T0VRZHVycDNEaU8rRXZBaTdtZ3FLdz09&from=addon

Lärare som arbetar med NKSE praktiskt prov kl. 14.30-15.30
Länk: https://gu-se.zoom.us/j/66153999699?pwd=a0hkWmVxY2ZPQTJKS1R5SmZEamhFZz09&from=addon

Hoppas att vi ses då.

Hälsningar,

Ulrika Fallbjörk ordförande och styrelsen för NKSE