JUNIDAGEN den 8 juni 2023

Årligen inbjuder samtliga universitet/högskolor med sjuksköterskeutbildning till informationsmöte om Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. 

Dagen inleddes med intressant information från Svensk sjuksköterskeförening av Ing-Marie Moegelin som är sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor. Vi fick även ta del en föreläsning av Inger Jansson som handlade om hur bedömer vi omvårdnadsprocessens steg i den praktiska examinationen. Ingers PowerPoint presentation finner ni här:  Junidagen 2022

Styrelsen vill tacka samtliga deltagare i samband med Junidagen där vi tillsammans fick förmånen att utbyta erfarenheter och tankar, både under pauserna samt i samband med workshopen som vi hade under eftermiddagen. 

Inom kort påbörjas planeringen inför nästa Junidag som sker den 8 juni som sker på plats i Stockholm. Mer information och anmälan kommer under våren 2023.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för NKSE

Välkomna!
Ulrika Fallbjörk
Ordförande

Scroll to Top