JUNIDAGEN den 8 juni 2022

Samverkansparterna inbjuder samtliga universitet/högskolor med sjuksköterskeutbildning till informationsmöte om Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen.

Varmt välkomna till en dag med fokus på Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Junidagen ger lärosätena en möjlighet till gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte gällande slutexaminationen. Varje lärosäte kan anmäla max nio deltagare. Bjud gärna med två rättande lärare, två bedömningsansvariga sjuksköterskor, två kliniska lärare, en programansvarig eller motsvarande, en till två samordnare/koordinatorer för Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen.
Vi ser framemot att mötas och att få utbyta erfarenheter samt skapa kreativa diskussioner.

Program Junidagen
Plats: Sophiahemmet Högskola, Stockholm
Junidagen inleds klockan 9.30 med förmiddagsfika och inregistrering.
Kl. 10.00 Deltagarna hälsas välkomna.
Kl. 10.05-10.30 Information ifrån Svensk sjuksköterskeförening, Ing-Marie Moegelin, sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor, Sandra Månsson, sakkunnig inom vårdkvalitet, vårdutveckling och patientsäkerhet.
Kl. 10.30 Presentation från praktiska och skriftliga provgruppen.
Kl. 11.00-11.15 Paus
Kl. 11.15-12.15  Hur bedömer vi omvårdnadsprocessens steg i den praktiska examinationen? Föreläsare, Inger Jansson, Leg sjuksköterska, Fil. Dr, Docent, Göteborgs universitet.
Kl. 12.15-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.15 Workshop – i grupperna praktiskt och skriftligt prov.
Kl. 14.15-15.00 Återkoppling ifrån workshopen.
Kl. 15.00 Avslutning och eftermiddagskaffe

Karta Hus R


OBS! sista anmälningsdag är söndag 8 maj 2022.

Anmäl dig här

Välkomna!
Ulrika Fallbjörk
Ordförande

Scroll to Top