Välkommen till Nationell klinisk slutexamination  

  • Bedömer klinisk kompetens i ett yrkesmässigt sammanhang Läs mer

  • Är ett verktyg för kvalitetssäkring av utbildningen Läs mer

  • Är ett verktyg för en likvärdig bedömning på nationell nivå Läs mer

  • Främjar samverkan och diskussion mellan lärosäten och vårdverksamheter Läs mer      

 

DSC 0407

NKSE styrelse består av representanter från NKSE partneruniversitet och arbetar med att utvärdera och utveckla det nationella slutprovet för sjuksköterskestudenter.

 

 

 

 

 

 

Extra information