Styrelsen för Nationell klinisk slutexamination


Styrelsens uppdrag är att fortsätta utveckla innehållet i examinationen, ansvara för kvalitetssäkring av modellen och att samordna alla lärosäten som infört examinationen. Samarbetet mellan de ingående lärosätena regleras genom avtal som också reglerar de gemensamma kostnaderna för styrelsens arbete. Svensk sjuksköterskeförening ingår med en adjungerad ledamot i styrelsen.

Ordförande:
Ulrika Fallbjörk, Umeå universitet  e-post
Rune Svanström, vice ordförande, Högskolan i Skövde e-post

Ordinarie ledamöter:
Susann Arvidsson, Högskolan i Halmstad e-post
Maria Svedbo Engström, Högskolan Dalarna  e-post
Inga Larsson, Högskolan Väst e-post
Helena Larsson, Högskolan Kristianstad e-post
Annika Hellström, Mittuniversitetet e-post
Catharina Ahlin, Sophiahemmet Högskola e-post
Ing-Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening (adjungerad) e-post

Suppleanter:
Carina Vikström, Luleå tekniska universitet e-post
Yvonne Utegård, Linnéuniversitetet e-post
Stina de Frumerie, Göteborgs universitet e-post
Lisa Hultin, Uppsala universitet e-post
Monika Norberg, Umeå universitet e-post

NKSE styrelse


Scroll to Top