Datum skriftligt prov

VT 2018
Omtentamen II: 24 augusti kl. 08.00-12.00, v 34

HT 2018
Ordinarie tentamen: 14 november kl 08.00-12.00, v 46
Nationell redovisning till studenterna: 30 november, v 48
Omtentamen I: 14 december kl 08.00-12.00, v 50
Omtentamen II: 8 februari kl 08.00-12.00, v 6

VT 2019
Ordinarie tentamen: 10 april kl 08.00-12.00, v 15
Nationell redovisning till studenterna: 3 maj, v 18
Omtentamen I: 17 maj kl 08.00-12.00, v 20
Omtentamen II: 23 augusti kl 08.00-12.00, v 34