header mobil

NKSE start

Datum skriftligt prov

 

HT 2018
Omtentamen I: 14 december kl 08.00-12.00, v 50
Omtentamen II: 8 februari kl 08.00-12.00, v 6

VT 2019
Ordinarie tentamen: 10 april kl 08.00-12.00, v 15
Nationell redovisning till studenterna: 3 maj, v 18
Omtentamen I: 17 maj kl 08.00-12.00, v 20
Omtentamen II: 23 augusti kl 08.00-12.00, v 34

 

 

 

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION