Datum skriftligt prov

VT 2017
Omtentamen II: 25 augusti kl. 08.00-12.00, v 34

HT 2017
Ordinarie tentamen: 17 november kl. 08.00-12.00, v 46
Nationell redovisning till studenterna: 1 december, v 48
Omtentamen I: 15 december kl. 08.00-12.00, v 50
Omtentamen II: 9 februari kl. 08.00-12.00, v 6

VT 2018
Ordinarie tentamen: 20 april kl. 08.00-12.00, v 16
Nationell redovisning till studenterna: 4 maj, v 18
Omtentamen I: 18 maj kl. 08.00-12.00, v 20
Omtentamen II: 24 augusti kl. 08.00-12.00, v 34