header mobil

NKSE start

Ordförande har ordet

Inger JanssonHej!

Jag heter Inger Jansson, är lektor vid Göteborgs universitet och har fr.o.m. januari tagit över posten som ordförande för NKSE styrelse. Göteborgs universitet har därmed tagit över som administrativt lärosäte för NKSE, och allt material har flyttat till ny plattform (GUL). Jag hoppas att denna övergång gått smidigt för er alla!

Det ska bli spännande att få fortsätta arbeta med att förvalta och utveckla denna redan nu så välutvecklade och systematiskt prövade examinationen. Tillsammans med övriga styrelsen ser jag fram mot ett fortsatt gott samarbete med alla involverade lärosäten, i dagsläget 16 stycken.

Att examinationen ska få fortsätta på den utslagna banan med en tydlig struktur som alla följer och att vi dessutom ska kunna jobba vidare med utveckling bygger på intresse och god kommunikation mellan alla inblandade. Det kräver många olika forum där vi träffas. Träffar sker på lärosätena mellan NKSE-ansvariga, lärare och bedömningsansvariga sjuksköterskor. Träffar sker också mellan lärosäten i samverkansgrupper och en gång om året har vi vår Junidag, då vi träffas över landet. Det är härligt att se vilket engagemang det finns hos alla inblandade att delta och bidra med sitt kunnande i dessa sammanhang!

Jag vill här passa på att hälsa er välkomna till årets Junidag den 8 juni på Sophiahemmet Högskola i Stockholm. Här på hemsidan hittar ni mer information om dagen, då vi bl.a. kommer att presentera ett reviderat bedömningsunderlag för praktiskt prov, vilket är vidareutvecklat efter webbenkät-utvärderingen som genomfördes under hösten 2014. Här ser vi ett exempel på hur vi alla bidrar till utveckling av modellen då såväl lärare, bedömningsansvariga sjuksköterskor som studenter varit med och besvarat enkäten.

Ser fram mot att träffa er på Junidagen 8 juni i Stockholm!

Hälsningar

Inger Jansson

Ordförande, Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, NKSE

 

Arkiv

Juni 2015
Juli 2014
Juli 2013
Juli 2012
Juli 2011
Nov 2010
Maj 2010
April 2009
Juni 2008

 

 

 

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION