header mobil

NKSE start

Här kommer några vanliga frågor och svar ang NKSE.

*Corona information finns på era lärosätens hemsidor, här finns några allmänna sidor.
-https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
-
https://www.krisinformation.se/corona
-
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

*Skriftligt prov vt 20
-är planerat att genomföras, den blir nätbaserad

*Praktiskt prov vt 20
-är planerat att genomföras

*Junidagen, pga. den rådande ”Corona ” situationen som är i Sverige,  ställs den in och ni varmt välkomma att anmäla er 2021

*Alla studenter har information att söka på sina lärplattformar ang Nkse, samt sitt lärosätes kontaktperson.
Mejl till hen finns på styrelsesidan.

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION