Bedömer klinisk kompetens i ett yrkesmässigt sammanhang   

  

Syftet med Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen är att pröva om studenten i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Detta görs genom både ett skriftligt och ett praktiskt prov för att nå alla steg i Millers pyramid för klinisk kompetens. I Millers pyramid beskrivs kunskapsdjup i fyra kunskaps- och utförandenivåer. Den lägsta nivån innebär att studenten ska ha kunskap veta, nivå två att studenten ska veta hur, på nivå tre ska studenten kunna visa hur proceduren utförs i en artificiell miljö, och på nivå fyra som är den högsta nivån ska studenten kunna utföra, dvs agera professionellt i ett autentiskt yrkesmässigt sammanhang.

Referenser

Miller, George (1990). The Assessment of Clinical Skills/Competence/ Performance. Academic Medicine 65(9), s. 63-67.

 

Fex A, Lindberg B & Tomaszewski C. (2015). Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Kap 7 I Kliniska examinationer Red: Almerud Österberg S, Elmqvist C. Lund: Studentlitteratur.  

 

 

Tillbaka till startsidan ››