header mobil

NKSE start

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/8/1/9/nkse.se/httpd.www/modules/mod_jawmenu/helper.php on line 82

Hej!

Styrelsen för NKSE har saknat att inte kunnat mötas under den årliga Junidagen i Stockholm. Dagen då vi från olika delar av landet möts och delar med oss av våra erfarenheter. En dag då vi har intressanta och kreativa diskussioner som medför att var och en av oss blir inspirerade av den information, de möten och diskussioner som försiggått under dagen.

Under hösten-19 fram till hösten -20, har dock vårt arbete i styrelsen fortgått. En rekommendation gällande introduktionsutbildning för bedömningsansvariga sjuksköterskor och examinerande lärare NKSE praktiskt prov har formulerats. Detta inleddes med en kartläggning av hur medverkande lärosäten introducerade NKSE till examinerande lärare och bedömningsansvariga sjuksköterskor. Kartläggningen resulterade i denna rekommendation som fastställdes av NKSE styrelse 20-01-26.

Bedömningsunderlaget vid praktiskt prov har reviderats. Revisionen bygger på enkätsvar från examinerande lärare och genomgång i relation till de nationella examensmålen. Bedömningsunderlaget har genomgått kollegial granskning dels av examinerande lärare vid medverkande lärosäten men också i NKSE styrelse innan revideringen fastställdes 20-08-26. 

Arbete pågår med ett manuskript till artikel om lärares erfarenheter av beslutsprocessen som ligger till grund för bedömning av NKSE praktiskt prov. Manuskriptet bygger på resultat av enkätsvar från examinerande lärare hösten 2018.

Våren 2020 blev tämligen spännande och vi i styrelsen behövde tänka i nya banor pga. av det rådande Covid-19 läget. Detta genererade till att vi under vårterminen arbetat med anpassning till digital hemexamination. Vi har kommit fram till att det är en fördel att tentamen är digitalt. Däremot gick det inte under våren att säkerställa att det är studenternas egna kunskaper som bedömdes och prövades. Det blev olika digitala lösningar och regelverkanpassningar mellan de olika lärosätena, vilket medförde att examinationen inte blev på lika villkor för studenterna. Under de rådande omständigheter fann vi att detta var den då bästa lösningen när examinationen skulle utföras.

Vad händer framöver?

  • Arbetar på sikt med att behålla tentamen i nuvarande form men som en digital skriftlig enskild salstentamen utifrån en gemensam plattform.
  • Arbetet med manuskriptet fortgår inför publicering.
  • Arbetet fortgår med manuskriptet till nästkommande artikel som bygger på intervjuer med examinerande lärare hösten 2018.
  • Uppföljning görs av hur det nya bedömningsunderlaget (20-08-26) fungerar, behövs ytterligare revideringar?

Planering inför junidagen 2021 pågår och intentionen är att träffas på plats i Stockholm.

Hoppas att vi ses då.

 

Hälsningar,

Ulrika Fallbjörk Ordförande/ styrelsen för NKSE

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION